شوق

آدم اما خانه ساخت ...

شوق

آدم اما خانه ساخت ...

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

۰۷آبان
باران که می بارید، چتر ها تاریخی شدند...
دست ها گره خوردند
و سایه ها همزاد پندارانه در هم فنا...

باران که بارید ، چتر ها به تاریخ پیوستند.
گره ها دست خوردند
و سایه های فنا شده نقش جدایی زدند.

من سال هاست سایه ام را گم کرده ام.
سایه ی از-ابتدا-گم-شده ام را.
این جا عجیب هر شبش پس از باران است.


پویا مصدق