شوق

آدم اما خانه ساخت ...

شوق

آدم اما خانه ساخت ...

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

۰۹ارديبهشت

اگر همین زندگی، دقیقا خود خود همین را می‌گویم، از ته به سر زنده‌گی شده بود... شاید رستگار می‌شدم! شاید که گذشته... از آن من...


// این دیگه چه جور جفاییه که جفاا هم...

// نمی‌کنی! سلا . م

پویا مصدق
۰۷ارديبهشت
این مدت که تصمیم گرفته‌ام دوباره بنویسمِ، خیلی تلاش می‌کنم، نمی‌شود آقا نمی‌شود. نمی‌دانم چرا! انگار کن سیاه‌چاله شده است این ذهن لعنتی. فقط می‌خواهد ببلعد و نیست و نابود کند همه چیز را.
به طرز عجیبی فقط دست و دلم به خواندن می‌رود و هیچ جوره به نوشتن نمی‌رود...

// ولی باران که می‌بارد...
// اذا تنفس... :)
// به رابطه‌ی طبیعت و روح قسم!
پویا مصدق